Wynagrodzenie – radca prawny Adrianna Kacprzak-Klimkowska

Świadcząc pomoc prawną proponuję Państwu kilka dogodnych sposobów płatności wynagrodzenia, którego rodzaj zależy od kategorii i charakteru sprawy.

 Wynagrodzenie ryczałtowe:
– wynagrodzenie radcy prawnego za obsługę prawną w indywidualnej sprawie sądowej zgodnie ze stawkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wysokość tak określonego wynagrodzenie minimalnego w sprawie cywilnej, rodzinnej, z zakresu prawa pracy zależy od wartości dochodzonego roszczenia a także rodzaju prowadzonej sprawy. Wynagrodzenie to nie zależy od ilości godzin pracy poświęconej sprawie ani od wyniku sprawy a stopień skomplikowania i wymagany nakład pracy radcy prawnego mają wpływ na ostateczną wysokość tego wynagrodzenia, które może zostać podwyższone ponad stawkę minimalną. W sprawach karnych i sprawach o wykroczenia dodatkowo wynagrodzenie to jest uzależnione od ilości przeprowadzonych rozpraw sądowych.

Wynagrodzenie godzinowe:
– ustalane jest w zależności od ilości czasu pracy radcy prawnego poświęconego na Państwa sprawę. Wynagrodzenie to sprawdza się w sprawach pozasądowych, na etapie polubownego załatwienia sporu , przy przygotowaniu umów, w postępowaniu windykacyjnym.

Wynagrodzenie prowizyjne:
– jest zależne od wyniku sprawy i kształtowane jest w oparciu o stawkę ryczałtową w możliwie najniższej wysokości oraz umówioną prowizję zależną od wysokości uwzględnionego żądania. Najczęściej spotykane w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz dotyczących nieruchomości gdzie prowizja ustalana jest w zależności od wartości nieruchomości.

Wynagrodzenie za poradę prawną i opinię prawną:
– jest to wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną udzieloną w oparciu o rozmowę z Klientem i wstępną analizę przedłożonych dokumentów. Na życzenie Klienta może zostać sporządzona pisemna opinia prawna. W przypadku dalszego zlecenia prowadzenia sprawy koszt porady prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie płatne jest gotówką lub na konto bankowe i obejmuje podatek VAT.